top of page

07.00. : Barnehagen åpner.

               Felles frilek inne.

07.30. : Frokost. De som ikke rekker å spise hjemme, kan spise                          medbrakt niste i barnehagen. Vi har frokosttid frem til kl

              08.30.

09.00. : Fellessamling. Vi deler oss i grupper: Førskolen, Humler og                    mygger. 

               Jobber/leker inne/ute.

               Voksenstyrte aktiviteter som f.eks grupper, turer, forming                     osv…

               Toalettbesøk/vask av hender.

               De minste barna får mat og legges.

11.30. : Lunsj. Barna får mat i barnehagen.

12.30. : Hviling. Deretter lek ute/ inne

14.00.: Ekstra måltid, medbrakt yoghurt, brødmat

15.00. : Fruktmåltid.

            Frilek ute/inne.

16.45. : Barnehagen stenger.

bottom of page